Jogszabályok

A belügyminiszter 30/2017. (XII. 7.) BM utasítása : a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2018. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról