Céljaink

Az Egységes Tűzoltó Szakszervezet továbbiakban ETSZ célja, hogy egységesen és hatékonyan képviselje, érvényesítse a tűzvédelem állami, önkormányzati és egyéb szervezeteinél foglalkoztatott munkavállalóinak (ide értve a tűzoltókat, a tűzoltóságok alkalmazottait, valamint ezen szervezetek nyugdíjasait is) és a társszervek dolgozóinak sajátos társadalmi, gazdasági, szakmai, szociális és kulturális érdekeit.

Az ETSZ fellép a tűzoltói hivatás és a tűzoltó állami és társadalmi, anyagi és erkölcsi elismeréséért, valamint a tűzoltó munkavállalói, személyiségi és állampolgári jogainak érvényesítéséért. Az ETSZ törekszik a sztrájkjog törvényes megszerzésére, továbbá, hogy a tűzoltóság újra önálló rendvédelmi szervként működhessen Magyarországon.