Képtelenség a rendvédelemtől öregségi nyugdíjba menni

Az már szinte mindennapos dolog, hogy rendvédelmi életpályamodellhez képeset a civil szférában sokkal magasabb bérekért, sokkal komolyabb juttatások mellett, egyes alapvető jogok korlátozása nélkül, lehet munkát vállalni, de ezek szerint még a nyugdíjkorhatár elérése sem garancia az öregségi nyugdíj folyósítására. Ami biztos az alábbi levélben feltárt probléma sem teszi fel az életpályamodell csúcsúra a koronát…

Haudinger István
igazgató úr részére
Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

tárgy: panasz és közérdekű adatkérés

Tisztelt Igazgató Úr!

1973. július 30-tól 2007. február 01-jéig, nyugdíjba vonulásomig a Honvédelmi Minisztérium állományában teljesítettem szolgálatot. 2012-től a megállapított nyugellátásom a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Keöny tv.) 5. §-a alapján szolgálati járandósággá módosult.

Álláspontom szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
18. § (1) bekezdésének e) pontja alapján saját jogú öregségi nyugellátásra vagyok jogosult 2019. február 01. napjától.

A Keöny tv.17. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megszűnik, ha a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, míg a 18. § (2) bekezdésének értelmében ha a szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a járandóság csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

2018. novemberében felkerestem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálatát (1139 Budapest, Váci út 73.), ahol aziránt érdeklődtem, hogy ügyfélként milyen kötelezettségek terhelnek 2019. 02. 01.-től kezdődő öregségi nyugellátásommal kapcsolatban. Az ügyintéző szakszerűen és kulturáltan tájékoztatott, hogy nem kell megszüntetnem a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyomat, nem kell kérvényeznem az öregségi nyugellátás folyósítását, az „automatikusan átfordul”, munkáltatómnak viszont a járulékfizetést meg kell szüntetni.

2019. február 04-én kaptam kézhez tájékoztatójukat, amelyben értesítenek a 2018-ban részemre adómentesen folyósított összegről, valamint a 2019. januártól – a hatályos jogszabályok szerint – megillető ellátások havi összegének alakulásáról. Sajnos a 2019. február 01-től megillető ellátás havi összegéről nem adtak tájékoztatást.

Sérelmezem, hogy esetemben az „automatikus átfordulás„ nem valósult meg! 2019. február 12-én részemre változatlanul a csökkentett összegű járadékot folyósították, ezért 2019. február 14-én ismételten felkerestem a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálatát (1139 Budapest, Váci út 73.), ahol az ügyintéző nagyon kulturáltan és szakszerűen megállapította, hogy valóban a csökkentett összegű ellátást folyósították, arra azonban nem tudott válaszolni, hogy mely időponttól fogom megkapni a csökkentés nélküli öregségi nyugdíj összegét.

Írásban terjesztettem elő a kérdésem, mely arra irányul, hogy megismerhessem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szolgálati járandóság „automatikus átfordulásra” vonatkozó belső rendelkezését, utasítást, intézkedést. Érdeklődöm továbbá, hogy ez hány főt érint 2019. március 01-jéig, 2019. december 31-éig, illetve a szolgálati járandóság kifutásáig.

Méltánytalannak és megalázónak érzem a velem történteket, de be kell vallanom, levelem megírására nem ez inspirált, hanem az, hogy azon sorstársaim, akik kedvezőtlenebb anyagi-, szociális-, egészségügyi helyzetben vannak, akiknek számít a levonás nélküli folyósított összeg, akiknek sokat számít, hogy igénybe tudják-e venni a kedvezményes utazási lehetőségét, akik esetleg nem tudják érdekeiket képviselni, ne kerüljenek hasonló helyzetbe.

Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy jelen levelemet tájékoztatásul megküldöm a fegyveres és rendvédelmi szakszervezetek részére is.

Tisztelettel kérem Igazgató Urat, hogy kérdéseimre válaszolni, a jogsértő állapotot megszüntetni, a méltatlan és megalázó helyzet elkerülésére a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék.

Budapest, 2019. február 18-n

Tisztelettel:
dr. Höflinger József
sk.

Reméljük, hogy a feltárt probléma mielőbbi rendezése megtörténik és a jövőben hasonló esetről nem kell beszámolnunk.

Amennyiben véleményed megegyezik tagjaink véleményével, állj be közénk, együtt hangosabbak vagyunk így Téged is képviselni fog szakszervezetünk persze, ha úgy gondolod miden rendben van, akkor sok erőt, egészséget kívánunk!

Ne felejts el követni minket a facebookon, Instagramon, Pinteresten és hívd fel erre kollegáid figyelmét is!

Záradék:

A cikk megállapításai a beérkezett és a rendelkezésre álló információk alapján kerültek kialakításra. Szakmai álláspontot tükröz, kötelező jogi erővel nem bír, esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti.

Egységes Tűzoltó Szakszervezet

Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapunkon megjelent cikkek szerzői jogi védelem alatt állnak, (1999. évi LXXV törvény) bármelyik elemének másolása csak forrás megjelöléssel engedélyezett.