HírekMunkacsoportok

A Tűzoltók illetmény parancsaival foglakozó szakmai munkacsoport elkészítette állásfoglalását

Az előző hónapban megalakult munkacsoport az illetmény parancsokkal kapcsolatban az alábbi szakmai állásfoglalást adja ki:

Fizetés százalékos emelkedésével kapcsolatban

Kiindulási alapnak kell tekinteni – vonulós állománynál – folyamatosan kommunikált 30 %-os mértékű illetményemelés 2015 évre vonatkozólag, valamint évente további 5-5 %-os mértékű emelést 2019. január 1-ig.

forrás: www.katasztrofavedelem.hu

A fenti közleményből jól levezethető, hogy két ismert százalékszámítási módszereket alkalmazva is elmarad az emelkedés az elvárthoz képest.

forrás: Egységes Tűzoltó Szakszervezet

Ez feszültséget okoz, hiszen alapvetően a tűzoltók bíztak a Főigazgatói ígéretben.

Illetmény emelkedés probléma konkrét bérpapíron

Egy Vas megyei tagunk által rendelkezésre bocsájtott illetményparancsaiból jól nyomon követhető a probléma. Tagunk 5 éves tényleges szolgálati viszonnyal rendelkezett 2017-ben, tehát részesült a 30%-os bérfejlesztésben, valamint 2016 és 2017-ben további 5-5% illetményfejlesztést kapott a munkáltató által közzétett, cikkünkben szerepeltetett 1-es számú közlemény alapján. Mégis arról kapott 2017-ben tájékoztatást, hogy tárgyévben az illetménye: 228.800 forint, azaz 1.168 forinttal kevesebb (!), mint egy pályakezdő tűzoltó bére, ami bruttó 229.968 forint volt 2017-ben.

forrás: Vas megyei tagunk illetmény parancsa

A közleményben olvasható 5% béremelés járt volna neki 2018 januárjában, de az illetmény parancsán ez áll:

forrás: Vas megyei tagunk illetmény parancsa

Tehát a 228.800 forintról 237.700 forintra történő illetmény emelkedés 5% helyett 3,9% volt.

 Félrevezető sorok az illetményparancson

Az alábbi parancsot egy 19 éves tényleges szolgálati viszonnyal rendelkező fővárosi tagunk bocsájtotta rendelkezésünkre.

forrás: Fővárosi tagunk illetmény parancsa

A zölddel jelölt rész arról tájékoztat, hogy a fizetés 2018-ban bruttó 313.066 forint lesz, majd a következő sorban – pirossal kiemeltük – 2018-ban az alap illetmény bruttó 291.807 forintra korlátozódik. Bár mindkét esetben helytálló a 2018-as évre történő hivatkozás, hiszen a Szolgálati Törvény más paragrafusa a kiindulási alap, de sajnos a kollégának a szerényebb összeggel kell beérnie egyenlőre, hiszen a magasabb zölddel jelölt összeg a 2019 évi ún. bérbeállásra fog vonatkozik.

Kis pozitívum, hogy 2018-ban, már év közben is történhet előre sorolás, mellyel adott esetben alapilletmény emelkedésre is lehetőség nyílik.

Persze amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy egy 19 éve szolgálatot ellátó tűzoltó bére éppen, csak egy kicsivel több mint, egy kezdő fizetés egy nagyobb áruházláncnál.

forrás: www.24.hu

Viszont a már 10 éves gyakorlattal rendelkező eladó havi bruttó 60.000 forinttal(!), többet visz haza, mint egy 19 éves gyakorlattal rendelkező tűzoltó. Ahogy szakszervezetünk már korábban jelezte, – a vonulós állomány tekintetében – égető szükség lenne a hivatásos pótlék 300%-ra történő felemelésére. Ezzel korrigálható lenne az egyre jobban érezhető bérfeszültség, illetve csökkenthető lenne a fluktuáció.

Jár, vagy nem jár a korpótlék, azaz a Szolgálati időpótlék?

Az új HSZT-ben a Szolgálati időpótlék sokkal fajsúlyosabb részét képezi az alapilletménynek, mit 2015 előtt.

Ténylegesen mindenki számára való érvényesülése a 2019-ben megtörténő bérbeálláskor fog megvalósulni. Az évenkénti 5% százalékos emelési korlát miatt – különösen a 20-25 vagy több tényleges szolgálati idővel rendelkezők esetén – csak részben van folyósítva a szolgálati időpótlék. Bár az új HSZT alapvetően egy kevesebb pótlékot tartalmazó, ebből adódóan egy jobban áttekinthető rendszer kellene hogy legyen, a régi bérekre történő „visszavetítés” szinte személyenként egyedi helyzeteket eredményez, nem kevés többletmunkát adva a humán szolgálat munkatársainak.

Csak nem emelkedik az a százalék

Kifejezetten érdekes parancsok is megküldésre kerültek munkacsoportunknak, mindkét 10 év feletti tényleges szolgálati idővel rendelkező tűzoltó esetében bőven 45% alatt volt az illetményük emelkedése 2018-ban.

forrás: Fővárosi tagunk illetmény parancsa
forrás: Fővárosi tagunk illetmény parancsa

Ez már csak azért is érdekes, mert az induló 30%-os illetményemelkedés 2015-ben a végletekig volt sulykolva a médiában: „alapfeladatokat ellátó tiszthelyettesi, zászlósi és tiszti állomány legalább 30 százalékos bérfejlesztést kap” ahogy a további 5-5-5% is, de valahogy ezeknek a kollégáknak még 2018-ra sem érhet oda a béremelkedésük.

 Előre sorolás megindulása

2018-ban nyílt először lehetőség a 2015 óta esedékes előresorolásokra. Sok esetben ilyen parancsok is megküldésre kerültek az ügyfélkapun keresztül. Két probléma is feltárásra került az előresorolások tekintetében.

  • Az új HSZT nem veszi figyelembe az előzőleg jutalomból adott fizetési fokozatban történő várakozási idő csökkentését, soron kívüli előre sorolás, magasabb besorolási kategóriába történt jutalomból történt kinevezéseket, de még a belügyminiszteri jutalomból adott (például: egy emberi élet megmentésekor) rendfokozati előléptetéseket sem. Így mindenkinek a beosztásának megfelelő alapbér kerül megállapítása. Ez nagyon rossz üzenetet hordoz, hiszen a jutalmazott kollégák kiemelkedő munkáért, helytállásért kaptak elismerést, egyben példaként lettek állítva az állomány elé.
  • Az új besorolás nem veszi figyelembe a régi HSZT időszakban szerzett soron kívüli fizetési fokozatban történt várakozást és az ezzel járó fizetési fokozat emelkedéseket így mindenkit az aktuális fizetési kategória 4 éves periódusának első évére sorol be. Ez adott személyek esetén a megállapított fizetési fokozatában 1-2-3 évvel több várakozási időt eredményez, és nem koherensen igazodik a tényleges szolgálati időhöz.

Címzetes rendfokozat megtartása

Pozitív változás, hogy a korábbi gyakorlathoz képeset például: áthelyezésnél, beosztás változásnál stb. a címzetes rendfokozat nem kerül elvételre. Viszont az állomány körében továbbra sem elfogadott – inkább lealacsonyításként értékelik – a címzetes rendfokozat bevezetését, használatát.

Pozitív példa a tájékoztatásban

Sajnos – ahogy lenni szokott – elég bonyolultra sikerültek a parancsok, szinte nélkülözhetetlen hozzá a személyes magyarázat. Bár maga a dokumentum mindenki számra elérhető, saját ügyfélkapuján keresztül, de külön értelmezés nélkül nehéz az eligazodás rajta. Tudomásunk szerint több megyében is kiemelt figyelmet fordítottak az értelmezési problémák feloldására. Például a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a humán szolgálat munkatársainak bevonásával minden szolgálati csoportban tartott tájékoztatást a 2018-as illetményparancsokkal kapcsolatban.

Szeretnénk megköszönni a sok információt és persze továbbra is várunk észrevételeket, legyen szó bármilyen tűzoltókat érintő problémáról.

Ne felejts el követni minket a facebookon, Instagramon, Pinteresten és hívd fel erre kollegáid figyelmét is!

Záradék:

A munkacsoportban 4 fő vett rész, mely személyek tényleges tűzoltói szolgálatban eltöltött ideje összesen: 69 év.

Az elektronikus formában megküldött, illetve személyesen átadott dokumentumok a személyiségi jogok betartása mellett, az érintett személyek hozzájárulásával kerültek közlésre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapunkon megjelent cikkek szerzői jogi védelem alatt állnak, (1999. évi LXXV törvény) bármelyik elemének másolása csak forrás megjelöléssel engedélyezett.

Egységes Tűzoltó Szakszervezet